Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Reklamacje

Reklamację można zgłosić w Salonie, w którym dokonano zakupu po okazaniu dowodu zakupu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w okresie dwóch lat od momentu dokonania zakupu i wydania towaru.

 

Informacja prawna:

 

W oparciu o ustawę z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, KS SPORT SIEĆ SKLEPÓW M.Kujawa, M.Krawczyk Sp. J. informuje, iż podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa właściwa dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Stałych Sądów Polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

 

  1. Podstawę rozpatrywania reklamacji, zakupionego po dniu 24 grudnia 2014r. stanowi ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w szczególności przepisy dotyczące rękojmi za wady (art. 556-576 k.c.).

 

  1. W przypadku towaru zakupionego przed 25 grudnia 2014r., podstawę rozpatrywania reklamacji towaru stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeku Cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).